Obtułowicz, B. „Królowa Matka – Szara Eminencja”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 111-42, doi:10.12775/KLIO.2014.022.