Macuk, A. „Polityka Rosyjska W Rzeczypospolitej W 1733 Roku a Kandydatura «Piasta»”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 29, nr 2, październik 2014, s. 41-110, doi:10.12775/KLIO.2014.021.