Popielarz, A. „Polski Monarchista? Działalność Publicystyczna I Parlamentarna Feliksa Kryskiego”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 68, nr 4, marzec 2024, s. 49-75, doi:10.12775/KLIO.2023.030.