Michalski, M. „Konferencja Naukowa «Dzieje ludności żydowskiej Na Ziemiach Polskich I Niemieckich W Okresie Od XV Do końca XVIII wieku», Würzburg, 23–24 IX 2013 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 28, nr 1, czerwiec 2014, s. 265-70, doi:10.12775/KLIO.2014.018.