Perkowski, P. „Adam Leszczyński, Skok W nowoczesność. Polityka Wzrostu W Krajach Peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, Ss. 584”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 28, nr 1, czerwiec 2014, s. 253-64, doi:10.12775/KLIO.2014.017.