Zasada, A. „Wkład Archiwistów Warszawskich W rozwój Archiwistyki Polskiej. Zbiór studiów poświęconych Warszawskiemu środowisku Archiwalnemu, Red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, Ss. 538”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 28, nr 1, czerwiec 2014, s. 238-42, doi:10.12775/KLIO.2014.015.