Duszyński, W. „Człowiek W Antycznym świecie, Red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2012, Ss. 430”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 28, nr 1, czerwiec 2014, s. 209-15, doi:10.12775/KLIO.2014.010.