Penkała-Jastrzębska, A. „Intercyza ślubna Wojewody Sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) I Zofii Z Krasińskich (zm. 1790) Jako przykład Regulacji Prawnych I majątkowych między małżonkami W Dawnej Polsce. : Analiza treści I Edycja źródła”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 61, nr 1, kwiecień 2022, s. 225-44, doi:10.12775/KLIO.2022.008.