Kosiński, R. „A Few Remarks on the Evolution of the Manuscript Tradition Related to the Epitome of Theodore Lector’s Church History”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 61, nr 1, kwiecień 2022, s. 5-24, doi:10.12775/KLIO.2022.001.