Zagórska, P. „Legenda O Pikusie W Kronikach późnego Antyku – źródło wyobrażone. Uwagi Do książki Krzysztofa Hilmana Pikus W Kronice Aleksandryjskiej I U Malalasa. Narodziny Mitu U schyłku Antyku, Kraków 2019”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 59, nr 3, maj 2021, s. 253-74, doi:10.12775/KLIO.202.029.