Gorajczyk, M. M. „Losy duchowieństwa Polskiego więzionego W Niemieckich Obozach Koncentracyjnych W Latach 1940-1945 Na przykładzie ojców Misjonarzy - więźniów KL Auschwitz I KL Dachau”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 61, nr 1, kwiecień 2022, s. 147-74, doi:10.12775/KLIO.2022.005.