Gąsior, G. „Jan Kuklík, René Petráš, Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918–1992, Karolinum Press, Prague 2017, Pp. 302”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 60, nr 4, czerwiec 2021, s. 247–257, doi:10.12775/KLIO.2021.042.