Goclon, J. A. „ 387”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 60, nr 4, czerwiec 2021, s. 259–269, doi:10.12775/KLIO.2021.043.