Kazienko, E. „ 240”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 59, nr 3, marzec 2021, s. 289-96, doi:10.12775/KLIO.202.031.