Brudek, P. M. „«Cudowna broń» Wehrmachtu Przeciwko Powstańcom Warszawskim. O książce Norberta Bączyka I Grzegorza Jasińskiego, Dawid Kontra Goliat. Niemieckie środki Specjalne W Powstaniu Warszawskim”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 59, nr 3, marzec 2021, s. 275-88, doi:10.12775/KLIO.202.030.