Dolański, D., i A. Janiak-Jasińska. „: W świetle Ocen Programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 58, nr 2, styczeń 2021, s. 145-6, doi:10.12775/KLIO.2021.017.