Jusupović, M. „Replika Na Odpowiedź Dariusza Rolnika”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 56, nr 4, listopad 2020, s. 191-8, doi:10.12775/KLIO.2020.066.