Klint, P. „Urzędnicy Grodzcy kcyńscy W XVI–XVIII W”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 60, nr 4, kwiecień 2021, s. 81-113, doi:10.12775/KLIO.2021.037.