Kubiak, K. „Portugalska Rewolucja Goździków W 1974 Roku. Przyczyny-Przebieg-następstwa”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 59, nr 3, marzec 2021, s. 193-22, doi:10.12775/KLIO.202.027.