Hoszowska, M. M. „Wychowanie I Polityka. Szkoła Szymona Askenazego We Wspomnieniach Antoniego Plutyńskiego (1880-1965)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 59, nr 3, marzec 2021, s. 145-66, doi:10.12775/KLIO.202.025.