Litwiński, R. „The Last Will and Testament of Józef Haller”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 307-18, doi:10.12775/KLIO.2020.045.