Pękacka-Falkowska, K. „The Anatomical-Surgical and Engraving Instruments of the Danzig Physician Christoph Gottwald”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 279-06, doi:10.12775/KLIO.2020.044.