Machałek, M. „Transition of Polish Countryside in the Years 1918–1989”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 253-78, doi:10.12775/KLIO.2020.043.