Niedzielska, M. „Iron-Nail War Landmarks in West and East Prussia During the Great War”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 231-52, doi:10.12775/KLIO.2020.042.