Żakowska, M. „A Bear and a Clockmaker: On Origins of “Russian bear” Stereotype in Switzerland in the Second Half of the 19th Century”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 199-30, doi:10.12775/KLIO.2020.041.