Rachuba, A. „Livonian and Courlander Nobility in Samogitia in the 17th and 18th Century”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 155-80, doi:10.12775/KLIO.2020.039.