Wroniszewski, J., i K. Mikulski. „Manor Estates in the Context of Changes in the Economic Situation of Poland in the 14th–17th Centuries”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 137-54, doi:10.12775/KLIO.2020.038.