Team of "Klio", T. E. „From the Editors”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 3-6, doi:10.12775/KLIO.2020.033.