Kłodziński, K. „Praetorian Prefects of Emperor Commodus”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 65-106, doi:10.12775/KLIO.2020.036.