Falkowski, T. „The Physics of History Braudel and the Concept of Event”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 31-64, doi:10.12775/KLIO.2020.035.