Kowalski, H. B. „Pietas and Impietas As the Characteristics of ‘good’ and ‘bad’ Citizens and Politicians in Rome During the Decline of the Republic”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 58, nr 2, styczeń 2021, s. 67-91, doi:10.12775/KLIO.2021.013.