Ziober, A. „Społeczno-Ekonomiczne Uwarunkowania oskarżeń O Czary W Wielkim Księstwie Litewskim W XVII Stuleciu. Przyczynek Do Badań”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 53, nr 2, wrzesień 2020, s. 133-50, doi:10.12775/KLIO.2020.022.