Odrzywolska, A. „Praktyki Magiczne W XVI W. I Ich Kontekst Kulturowy”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 53, nr 2, wrzesień 2020, s. 107-32, doi:10.12775/KLIO.2020.021.