Panasiuk, A. „Społeczno – Gospodarczy Obraz Sławatycz W świetle Inwentarzy (1679-1764) (dawny Powiat Brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 61, nr 1, kwiecień 2022, s. 25-77, doi:10.12775/KLIO.2022.002.