Pękacka-Falkowska, K., i B. Siek. „Gdańska Ordynacja Dla fizyków Miejskich Z 1661 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 56, nr 4, listopad 2020, s. 137-68, doi:10.12775/KLIO.2020.064.