Duży, W. „«Oświecenie nieoświecone. Poza Normą I modą», Warszawa, 27–28 Listopada 2019 r”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 205-10, doi:10.12775/KLIO.2020.015.