Redakcja, R. „Wstęp”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 51, nr 4, grudzień 2019, s. 3-6, doi:10.12775/28451.