Jakuboszczak, A. K., i S. Roszak. „Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) I Regina Salomea Z Rusieckich Pilsztynowa (1718-Po 1763) - W Poszukiwaniu Nowej Ojczyzny I Miejsca W społeczeństwie”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 111-30, doi:10.12775/KLIO.2020.006.