Benken, P. „ 639”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 177-90, doi:10.12775/KLIO.2020.012.