Łach, W. B. „Plany Rozbudowy Fortyfikacyjnej W Ramach Frontu Mazowieckiego Wobec zagrożenia Niemieckiego Z Prus Wschodnich W 1919 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 56, nr 4, listopad 2020, s. 89-110, doi:10.12775/KLIO.2020.062.