Kempa, T. „Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in Memoriam”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 211-5, doi:10.12775/KLIO.2020.016.