Dygdała, J. „Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze I wpływy, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2018, Ss. 337”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 157-63, doi:10.12775/KLIO.2020.010.