Stobiecki, R. „Środowisko Polskich historyków – emigrantów Po II Wojnie światowej Jako wspólnota wartości”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 51, nr 4, grudzień 2019, s. 7-20, doi:10.12775/KLIO.2019.034.