Pawlak, M. „Herodes Atticus and the Athenians”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 55, listopad 2020, s. 107-36, doi:10.12775/KLIO.2020.037.