Hajdrych, Łukasz. „Procesy O Czary Przed sądem wójtowskim Miasta Żerkowa W Pierwszej połowie XVIII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 53, nr 2, wrzesień 2020, s. 247-58, doi:10.12775/KLIO.2020.028.