Liwerska, A. „E”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 3-30, doi:10.12775/KLIO.2020.001.