Zielecka-Mikołajczyk, W. „Próby Integracji prawosławnej społeczności Diecezji Przemyskiej wokół Obrony prawosławia W L. 1596-1610”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 51, nr 4, grudzień 2019, s. 65-84, doi:10.12775/KLIO.2019.037.