Komárková, H. „A Comparative Perspective on the Oath of a New Burgher”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 59, nr 3, marzec 2021, s. 33-54, doi:10.12775/KLIO.202.021.