Łyczak, B. „Złotnicy głogowscy, członkowie Cechu We Wschowie. Z dziejów Gospodarczych I Religijnych Pogranicza śląsko-Wielkopolskiego Na przełomie XVII I XVIII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 47-58, doi:10.12775/KLIO.2020.003.