Pękacka-Falkowska, K. „Instrumenty Chirurgiczno-Anatomiczne I Rytownicze gdańskiego Lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 46, nr 3, listopad 2018, s. 157-83, doi:10.12775/KLIO.2018.037.